KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU WLKP. serwis informacyjny
DANE TELEADRESOWE
KIEROWNICTWO
ORGANIZACJA
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 • REGULAMIN SŁUŻBY I PRACY W KP PSP W GRODZISKU WLKP.
 • BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 • INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
  SKARGI I WNIOSKI
  ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
  WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH KOMENDANTA POWIATOWEGO
  WYKAZ UMÓW I POROZUMIEŃ
  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA KP
  DZIEJE USTROJOWE
  POCZET KOMENDANTóW
  REDAKCJA BIP
  ZAłATWIANIE SPRAW
  REJESTRY I EWIDENCJE
  MAJĄTEK
  PODSTAWA PRAWNA
  KOMóRKI ORGANIZACYJNE
  Nabór do pracy służby
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  WYSTĄPIENIA POKONTROLNE
  RODO
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE TELEADRESOWE

    Dane teleadresowe

  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  W GRODZISKU WLKP.

  NIP: 995-00-48-109
  REGON: 631284658
  telefon: (61) 2220640
  fax:(61) 2220644

  e-mail: kppspgrodzisk@psp.wlkp.pl

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  mł. bryg. Sławomir Brandt

  tel. (61) 22 20 585

  www.psp.wlkp.pl/iod/

    udostępnił Paulina Kaczmarek dnia 2018-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra